Vés al contingut

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat. La composició és la següent:

President d’honor

Sr. Josep M. Pujol Artigas

President

Sr. Miguel Àngel Cazcarra Palau

Vicepresident

Sr. Santiago Gotor Sánchez

Vocals

Sr. Juan Fernando Horcajada Moya

Sra. María Rosa Infante Martínez-Pardo

Sr. Joan de Dou Playà

Sra. Maria Rosa Parera Coll

Sr. Francesc Ballbé Turu

Sr. Antoni Bosch Carrera

Sra. Sandra Camps Bataller

Sr. Eduardo Conde Muntadas-Prim

Sra. Isabel Méndiz Noguero

Sr. Francesc Mora Sagués

Secretària no patrona

Sra. María José Font Boix

Comissió executiva del patronat

President

Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio

Vicepresident

Sr. Santiago Gotor Sánchez

Vocals

Sra. Maria Rosa Infante Martínez-Pardo

Sr. Joan de Dou Playà

Sr. Francesc Ballbé Turu

Secretària no patrona

Sra. María José Font Boix